Ngày 02-12-2023

17:00 - 02/12
Song Lam Nghe An
vs
Quang Nam
18:00 - 02/12
Khatoco Khanh Hoa
vs
Thanh Hoa

Ngày 03-12-2023

17:00 - 03/12
Hoang Anh Gia Lai
vs
Becamex Binh Duong
18:00 - 03/12
Hong Linh Ha Tinh
vs
Nam Dinh FC
19:15 - 03/12
Hanoi FC
vs
Binh Dinh
19:15 - 03/12
Ho Chi Minh
vs
Viettel FC

Ngày 05-12-2023

18:00 - 05/12
Hai Phong
vs
Cong An Ha Noi

Ngày 08-12-2023

17:00 - 08/12
Hoang Anh Gia Lai
vs
Viettel FC

Ngày 09-12-2023

18:00 - 09/12
Binh Dinh
vs
Thanh Hoa
18:00 - 09/12
Nam Dinh FC
vs
Cong An Ha Noi
19:15 - 09/12
Ho Chi Minh
vs
Hai Phong

Ngày 10-12-2023

18:00 - 10/12
Quang Nam
vs
Hong Linh Ha Tinh
18:00 - 10/12
Khatoco Khanh Hoa
vs
Becamex Binh Duong
19:15 - 10/12
Hanoi FC
vs
Song Lam Nghe An

Ngày 15-12-2023

19:15 - 15/12
Cong An Ha Noi
vs
Quang Nam

Ngày 16-12-2023

18:00 - 16/12
Becamex Binh Duong
vs
Nam Dinh FC
18:00 - 16/12
Hong Linh Ha Tinh
vs
Binh Dinh
18:00 - 16/12
Thanh Hoa
vs
Ho Chi Minh

Ngày 17-12-2023

17:00 - 17/12
Song Lam Nghe An
vs
Hoang Anh Gia Lai
19:15 - 17/12
Viettel FC
vs
Hanoi FC

Ngày 18-12-2023

18:00 - 18/12
Hai Phong
vs
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 22-12-2023

18:00 - 22/12
Becamex Binh Duong
vs
Thanh Hoa
18:00 - 22/12
Khatoco Khanh Hoa
vs
Cong An Ha Noi
19:15 - 22/12
Hanoi FC
vs
Hong Linh Ha Tinh
19:15 - 22/12
Ho Chi Minh
vs
Song Lam Nghe An

Ngày 23-12-2023

18:00 - 23/12
Quang Nam
vs
Hai Phong
18:00 - 23/12
Binh Dinh
vs
Viettel FC
18:00 - 23/12
Nam Dinh FC
vs
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 26-12-2023

18:00 - 26/12
Khatoco Khanh Hoa
vs
Song Lam Nghe An
19:15 - 26/12
Cong An Ha Noi
vs
Becamex Binh Duong
19:15 - 26/12
Ho Chi Minh
vs
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 27-12-2023

17:00 - 27/12
Hoang Anh Gia Lai
vs
Hanoi FC
18:00 - 27/12
Quang Nam
vs
Thanh Hoa
18:00 - 27/12
Hai Phong
vs
Binh Dinh
18:00 - 27/12
Nam Dinh FC
vs
Viettel FC